actualisau 04.03.2024

resultats SSV 23-24

Della Valle Tino e Tomaschett Baseli ein sengaschai dapi l'entschatta sco trenaders da Giuventetgna e sport. Il diplom da trenader C han els dus obteniu a Magglingen igl onn 2005.

 

 

Suenter haver absolviu ils cuors da mintgamai 2 ga 3 dis a Magglingen ed in di d'examen ha Tomaschett Baseli saviu prender encunter il Diplom sco trenader B. ils 18.06.2010

 

 

Actualmein ei Tomaschett Baseli vidlunder cun la scolaziun da trenader A SSV Svizzer. Igl examen d'entschatta e la controlla entras Ruth Sigenthaler ha el absolviu cun bravura. Igl examen final ha liug la fin Avrel 2013 a Magglingen.

 

La stad 2013 ha Tomaschett Baseli saviu prender encunter il diplom da trenader A. Baseli vegn era el futur a trenar ils giuvenils a Trun sco medemamein ils tiradurs giuvens dil cader grischun. Plinavon ei el era responsabels per ils talent da tir che frequentan la scola da talents a Glion.